Microsoft Azure

Vad är Kubernets?

Så fungerar Kubernetes

När appar växer till flera containrar distribuerade på flera servrar blir driften av dem mer komplex. För att hantera den här komplexiteten tillhandahåller Kubernetes ett API med öppen källkod som styr hur och var dessa containrar körs.

Kubernetes orkestrerar kluster med virtuella datorer och schemalägger containrar att köra på de virtuella datorerna baserat på deras tillgängliga beräkningsresurser och resurskraven för varje container. Containrar grupperas i poddar, den grundläggande åtgärdsenheten för Kubernetes, och de poddarna skalas till önskat tillstånd.

Kubernetes hanterar dessutom automatiskt tjänstidentifiering, införlivar belastningsutjämning, spårar resurstilldelning och skalar baserat på beräkningsanvändningen. Det kontrollerar också hälsotillståndet för enskilda resurser och gör det möjligt för appar att självåterställa genom att automatiskt starta om eller replikera containrar.

Microsoft Azure

Varför använda Kubernets?

Det kan vara komplext att hålla igång containeriserade appar eftersom de ofta omfattar många containrar som distribuerats på olika datorer. Kubernetes är ett sätt att schemalägga och distribuera dessa containrar – och skala dem till önskat tillstånd och hantera deras livscykel. Använd Kubernetes för att implementera dina containerbaserade program på ett portabelt, skalbart och utökningsbart sätt.

Skala enkelt containrar

Definiera komplexa containeriserade appar och distribuera dem i ett kluster med servrar eller till och med flera kluster med Kubernetes. När Kubernetes skalar appar efter önskat tillstånd övervakas och upprätthålls containrarnas hälsotillstånd automatiskt.

Bygga mer utökningsbara appar

Ett stort community för öppen källkod med utvecklare och företag skapar aktivt tillägg och plugin-program som lägger till funktioner som säkerhet, övervakning och hantering i Kubernetes. Dessutom kräver Certified Kubernetes Conformance Program att alla Kubernetes-versioner har stöd för API:er som gör det enklare att använda dessa community-erbjudanden.

Göra arbetsbelastningar portabla

Eftersom containerappar är åtskilda från sin infrastruktur blir de portabla när du kör dem på Kubernetes. Flytta dem från lokala datorer till produktion i lokala miljöer, hybridmiljöer och miljöer med flera moln, samtidigt som du upprätthåller konsekvens mellan olika miljöer.