Microsoft Azure

Azure SQL

Få en konsekvent och enhetlig upplevelse i hela SQL-portföljen och en rad olika distributionsalternativ från gräns till molnet. Intelligenta och säkra Azure SQL-databastjänster gör det enkelt att:

  • Migrera dina SQL-arbetsbelastningar med SQL Server på Azure Virtual Machines.
  • Modernisera dina befintliga program med Azure SQL Managed Instance.
  • Stöd moderna molnprogram med Azure SQL Database.
  • Använd dina befintliga SQL-kunskaper i molnet på samma SQL Server-motor.
  • Fortsätt att göra det mesta av dina nuvarande licensinvesteringar.

SQL Server i Virtual Machines

Migrera enkelt dina SQL-arbetsbelastningar till Azure samtidigt som du behåller fullständig SQL Server-kompatibilitet och åtkomst på operativsystemnivå

Azure SQL-hanterad instans

Modernisera befintliga SQL Server-program i stor skala med en intelligent, fullständigt hanterad tjänst

Azure SQL Database

Stöd för moderna molnprogram i en intelligent, fullständigt hanterad tjänst som innehåller serverlös beräkning

Alltid uppdaterat

Fullständigt hanterat

Ägna mer tid åt att förnya och mindre tid åt att korrigera, uppdatera och säkerhetskopiera dina databaser. Azure är den enda molnlösningen med varaktig SQL som automatiskt tillämpar de senaste uppdateringarna och korrigeringarna så att dina databaser alltid är uppdaterade – och du slipper problem med support som upphör.

Även komplexa uppgifter som prestandajustering, hög tillgänglighet, katastrofåterställning och säkerhetskopiering är automatiserade, så att du kan fokusera på programmen.

Använd din befintliga SQL-upplevelse

I molnet

Azure SQL bygger på samma SQL Server-teknik som du redan är van vid, så du behöver inte lära om dina SQL-kunskaper på nytt när du genomför flytten. Utveckla ditt program en gång med dina befintliga SQL-kunskaper och distribuera det till valfri Azure SQL-molndatabas på Azure. Azure är dessutom den enda molnlösningen med en konsekvent SQL-kodbas som sträcker sig från gräns till moln.