Azure Virtual Machines

Flytta ut ert serverrum i molnet. Reservkraft, kyla, släcksystem, passersystem, övervakning, strömfördelning, infrastruktur, osv. Allt detta kan Microsoft fundera över istället, ni kan fundera vad ni behöver så hjälper vi er med att sätta upp det. Virtuella datorer är mycket kostnadseffektivt och med stor driftsäkerhet.

Virtuella datorer

Skapa virtuella datorer (VM) för Linux och Windows på några sekunder och minska kostnaderna.

Väj rätt VM för din arbetsbelastning och minska kostnaderna

Migrera dina affärsarbetsbelastningar och verksamhetskritiska arbetsbelastningar till Azure-infrastrukturen och få effektivare drift. Kör SQL Server-, SAP- och Oracle®-programvara och databehandlingsprogram med höga prestanda i Azure Virtual Machines. Välj din favorit Linux-distribution eller Windows Server.

Distribuera virtuella datorer med upp till 416 vCPU:er och 12 TB minne. Få upp till 3,7 miljoner IOPS för lokal lagring per VM. Dra nytta av Ethernet med upp till 30 Gbit/s och molnets första distribution av InfiniBand med 200 Gbit/s.

Optimera din infrastruktur och spara pengar

Minska kostnaderna – upp till 72 procent jämfört med användningsbaserade priser – med termpriser via Azure Reserved Virtual Machine Instances (RI). Återanvänd lokala licenser för att köra virtuella Windows Server-datorer på Azure med Azure Hybrid-förmånen och kombinera RI med Azure Hybrid-förmånen för att spara upp till 80 procent. Dra nytta av punktpriser för virtuella Azure-datorer och VM-skalningsuppsättningar för att köra arbetsbelastningar som kan avbrytas med betydande rabatt jämfört med betala per användning-priser. Optimera dina molnutgifter med Azure Cost Management. Få tre år till av kostnadsfria säkerhetsuppdateringar för Windows Server 2008 och 2008 R2 när du migrerar till Azure.